Zuzka + Miro
Myjava

Obrad a miesto svadby: Chvojnica (U Balážov),Myjava

Kamera: Matej Salát